Ondernemingsraden en werknemers

Is de pensioenregeling binnen uw organisatie goed geregeld, voor zowel werkgever als werknemers?
Wanneer u vragen heeft over de pensioenregeling binnen uw organisatie of u wilt als ondernemingsraad een
second opinion laten doen: wij zijn een onafhankelijke adviseur die uw belangen behartigt.

Ondernemingsraden en pensioenen

Pensioen is doorgaans een lastig dossier voor ondernemingsraden (OR). Instemmen met door de werkgever voorgestelde wijzigingen wil je als OR pas wanneer de regeling ook voor de werknemers acceptabel is. Maar is de juiste pensioenkennis in de OR aanwezig om dit te beoordelen?

De pensioenadviseurs van Houtekamer & Noordzij zorgen ervoor dat de OR het pensioendossier en de voorgestelde wijzigingen volledig begrijpt. Alleen dán kan er een weloverwogen instemming plaatsvinden of aanpassing van de regeling worden voorgesteld. In onze rol als extern adviseur behartigen we de belangen van werknemers en kijken we kritisch richting de werkgever, met het doel een optimale pensioenregeling voor de werknemers te realiseren.

Adviesrecht ondernemingsraad

Met de invoering van de (nieuwe) pensioenwet heeft de OR naast het instemmingsrecht ook adviesrecht gekregen. Dit recht is vastgelegd in de principes van goed pensioenfondsbestuur. Dit houdt bij rechtstreeks verzekerde regelingen in dat:
1. De OR adviseert bij het aangaan of verlengen van de uitvoeringsoverkomst (de overeenkomst tussen een werkgever en een pensioenuitvoerder over de uitvoering van een of meer pensioenovereenkomsten);
2. Een Service Level Agreement (SLA) met de verzekeraar ter advisering wordt voorgelegd aan de OR.
Dit betekent kort gezegd dat de OR deskundigen in kan huren. Wij zijn graag de externe pensioenadviseur die u in dit traject begeleidt.

Advies aan werknemers

Regelmatig nemen werknemers contact met ons op of een wijziging die hun werkgever heeft gedaan in de pensioenregeling nadelig voor hen zou kunnen uitpakken. Wij onderzoeken dit voor de werknemer en leggen in duidelijke taal de gevolgen voor zijn of haar pensioen uit.

Ook ontslagen werknemers die een pensioen- of inkomensschadeberekening willen maken om dit bij hun ex–werkgever te kunnen verhalen, kunnen bij ons terecht. Wij staan aan uw zijde, zodat u weet waar u aan toe bent en welke stappen u kunt ondernemen.

Bel voor een afspraak, we helpen u graag.

houtekamernzOndernemingsraden en werknemers