Accountants- en administratiekantoren

Pensioen- en fiscaal advies waar u een beroep op kunt doen wanneer u wilt. Wij zijn praktisch en hands-on,
spreken de taal van de ondernemer, werken tegen een scherp tarief en zijn bovendien een onafhankelijke adviseur.
Laat ons uw dienstenpakket aanvullen, het levert ú tevreden klanten op!

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer wordt veelal gekozen vanwege fiscale overwegingen. Het biedt veel mogelijkheden, maar brengt ook verplichtingen met zich mee. De actuariële pensioenberekening die jaarlijks moet worden gemaakt is zo’n verplichting. Wij verzorgen dit graag voor uw klanten voor een aantrekkelijk tarief, namelijk vanaf € 75,- excl. BTW.

Pensioenplanning is een thema dat we erg belangrijk vinden en waar we graag pro-actief op adviseren. Wij zijn van mening dat de zaken ook voor de toekomst van een DGA goed geregeld moeten zijn. U als accountant of boekhouder en wij als pensioenadviseur staan ten dienste van de ondernemer om samen zijn financiële toekomstplaatje in beeld te brengen.

Fiscaliteit

Dankzij onze jarenlange ervaring als fiscalisten voor een breed scala aan klanten zijn we routinier in het vinden van creatieve doch legale oplossingen, met niet zelden een flinke besparing voor de ondernemer. Wij vormen graag de aanvulling die uw kantoor nodig heeft, op zo’n manier dat de identiteit van uw kantoor gewaarborgd blijft.

Pensioenfonds

Tussen bedrijfstakpensioenfondsen bestaan grote verschillen qua prestaties en kosten. Het kan voor uw klant interessant zijn om te switchen naar een ander bedrijfstakpensioenfonds. Wij beoordelen de werkingssfeer van deze fondsen en bekijken of we de structuur van het bedrijf aan kunnen passen. Dit kan de onderneming veel geld besparen.

Daarnaast begeleiden wij ondernemingen die ten onrechte niet bij een verplicht pensioenfonds zijn aangesloten, en bij een andere pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij) al premies hebben betaald. Met de juiste specialistische kennis en een gezonde dosis doortastendheid pakken wij deze lastige problematiek aan.

Echtscheidingszaken

Wanneer een DGA te maken krijgt met echtscheiding staan wij u en uw klant terzijde met advies over dit onderwerp. Wij adviseren over de waardering van de onderneming, fiscale aandachtspunten en pensioenrisico’s. Vanwege onze achtergrond als accountant, fiscalist en pensioenjurist hebben wij een brede scope, waardoor u verzekerd bent van een juist en degelijk advies.

WFT-vergunning

Houtekamer & Noordzij is in het bezit van een WFT-vergunning waardoor we gerechtigd zijn te adviseren op nieuwe pensioenregelingen, het beheren van reeds bestaande regelingen en communicatie met werknemers mogen verzorgen. Door met ons samen te werken kunt u uw klanten deskundig en gecertificeerd pensioenadvies aanbieden.

Kantoren die overwegen de WFT-vergunnning aan te vragen geven wij passende begeleiding bij dit vraagstuk. Door onze ervaring in de accountancybranche en het opzetten van pensioenafdelingen kennen wij de werkprocessen en besluitvorming binnen directies. Dat maakt ons tot een ideale partner om u hierover te adviseren.

Herstructureringen

Het komt regelmatig voor dat er bij herstructureringen of overnames te weinig aandacht gegeven wordt aan pensioenrisico’s en -kansen. De impact hiervan kan enorm zijn, bijvoorbeeld dat een veelbelovende overname toch niet doorgaat of dat een herstructurering anders georganiseerd moet worden. Door het thema pensioen mee te nemen voorkomt u onaangename verrassingen.

Houtekamer & Noordzij is ook een goede aanvulling op uw kantoor op het gebied van;

• Assistentie bij het nakomen van fiscale verplichtingen, waaronder het opstellen van aangiften erfbelasting.

• Fiscale vraagstukken die de landsgrenzen overschrijden pakken wij graag aan, waarbij we optimaal gebruik maken van ons internationale netwerk.

• Omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting; wij fungeren graag als vraagbaak. Heeft u de juiste kennis niet paraat? Wij vullen graag de kennis op uw kantoor aan!

Opstellen van overeenkomsten zoals leningsovereenkomsten, management­overeenkomsten, koop- en verkoop van ondernemingen e.d. De gevolgen van onvolledig of onjuist samengestelde contracten en overeenkomsten kunnen heel negatief uitpakken. Wij willen het goed voor uw klanten regelen.

U kunt ons ook inschakelen voor Second Opinions, het verlenen van bijstand bij, dan wel het voeren van fiscale (gerechtelijke) procedures.

Wilt u uw medewerkers bijpraten over actuele fiscale onderwerpen? Wij verzorgen graag een presentatie of lezing.

Bel voor een afspraak, we helpen u graag.

houtekamernzAccountants- en administratiekantoren