Privacyverklaring

Houtekamer & Noordzij hecht eraan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Privacyverklaring

Houtekamer & Noordzij hecht eraan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van uw contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Bekijk onze privacyverklaring

Bel voor een afspraak, we helpen u graag.

houtekamernzPrivacyverklaring