E-mail Disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Houtekamer & Noordzij pensioen- en fiscaal juristen (hierna: Houtekamer & Noordzij) staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Houtekamer & Noordzij niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Website Disclaimer

Houtekamer & Noordzij heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Houtekamer & Noordzij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.

Copyrights 2015 Houtekamer & Noordzij.

houtekamernzDisclaimer